RKTRS_PMS2945_RGB-Trans.png

AED400 - Single + Breakfast

AED450 - Double + Breakfast 

AED550 - Triple + Breakfast

AED400 - Single + Breakfast

AED450 - Double + Breakfast 

AED550 - Triple + Breakfast

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon